Menu

Indmeldelse

Spillercertifikat / spillererklæring
Hvis du har spillet i en anden klub i indeværende eller forudgående sæson, skal du huske at aflevere dit spillercertifikat i BBB. Hvis dette ikke er tilfældet, men hvis du tidligere har spillet i en anden klub, skal du udfylde og aflevere en spillererklæring. Du kan ikke blive spilleberettiget for BBB, før disse forhold er bragt i orden. Kontakt din træner eller skriv til medlem@bbbsport.dk for udlevering af spillererklæring.

Fodboldkontingent opkræves pr. halvsæson. Bordtenniskontingent samt passive medlemskaber opkræves årligt.

- Tilmeld dig betalingsservice (fodboldafdelingen)

- Tilmeld dig betalingsservice (bordtennisafdelingen)