Menu

Spillercertifikat

Information til nye medlemmer

- Hvis du har spillet i en anden klub i indeværende eller forudgående sæson, skal du indhente et spillercertifikat fra denne klub og aflevere det i BBB

- Hvis dette ikke er tilfældet, men hvis du tidligere har spillet i anden klub, skal du udfylde og aflevere en spillererklæring, der skal indsendes til unionens godkendelse

Du kan ikke blive spilleberettiget for BBB, før disse forhold er bragt i orden.

Kontakt medlem@bbbsport.dk for fremsendelse af spillererklæring.

 

Fra DBU's fællesreglements §8

§8.2 Klubskifte mellem to danske klubber

Et udfyldt DBU-spillercertifikat skal medbringes, hvis spilleren i indeværende eller i nærmest foregående turneringsår har spillet for den afgivende klub. Den afgivende klub kan tilbageholde spillercertifikatet såfremt spilleren er i restance med op til seks måneders kontingent. Certifikatet skal opbevares i klubben og skal forevises til lokalunionen på forlangende.

Hvis spilleren ikke har spillet i indeværende eller nærmest foregående turneringsår, skal spilleren udfylde en DBU-spillererklæring. Erklæringen indsendes til lokalunionen, der daterer, underskriver og tilbagesender erklæringen til klubben, inden spilleren kan benyttes i turnerings- eller pokalkampe. Kopi af erklæringen opbevares i lokalunionen. For spillere, der ikke er fyldt 18 år, skal erklæringen underskrives af forældre/værge.

En spiller, der forlader en klub med "ikke-afsonet" karantænedag(e), kan i sin nye klub kun "spilles fri" på et tilsvarende eller nærmeste højere rangerende hold, subsidiært den nye klubs 1. hold. Lokalunionen afgør i tvivlstilfælde, på hvilket lavere rangerende hold spilleren vil være spilleberettiget efter udstået karantæne.