Menu

Samarbejdsaftale

Nedenstående samarbejdsaftale er underskrevet af de siddende formænd i begge klubber og skal danne grundlag for samarbejdet. Nogle af punkterne uddybes.

- Der nedsættes en styregruppe, 2 fra hver bestyrelse.
- BBB og Sanderum har fælles ungdom afdeling

  • Fra U13 skabes BBB/SB

- Kontingent betales til moderklub
- Fælles kontingent sats

  • Kontingenterne skal så vidt muligt tilrettes, så de minder om hinandens. Der er forskellige udgiftsniveauer i klubberne, som må og skal tilgodeses, dette skal klubbernes bestyrelser italesætte og dernæst træffe beslutning om kontingentsatsen

- Ingen medlemmer må skifte mellem de to moderklubber
- Nye medlemmer fordeles mellem de to moderklubber

  • Klubberne aftaler indbyrdes hvem der meldes ind i hvilken moderklub.

- Spillere der kommer tilbage/starter igen, indmeldelse i tidligere klub
- Alle nye spillere indberettes til styregruppen

  • Dette er nødvendigt for at imødekomme nogle af de ovenstående punkter

- Moderklub afholder udgifter til deres medlemmer
- Der tilmeldes fælleshold i turneringer
- Udgifter til kamp deles mellem moderklubber
- Der trænes 1 måned ad gangen i de to klubber

  • Årgange som bruger samme rekvisitter træner samme sted for bedre at kunne deles.

- Moderklubberne stiller bolde, kegler og andet materiel til rådighed til træning
- Turneringskampe spilles i den klub hvor der trænes
- Der laves fælles træning for U12 i foråret op til sammenlægning
- Trænerroller skal være på plads senest 1. maj inden sammenlægningen
- Årgangen opretter forældregruppe, gerne med forældre fra hver moderklub
- Der etableres en evalueringsgruppe på hver årgang, 2-3 forældre fra hver moderklub.

  • Der er nu udviklet en FTU (forældre tilfredsheds undersøgelse) som udsendes via e-mail til årgangenes forældre

- Evaluering af samarbejde, træner, bestyrelse, forældre

  • For hele tiden at kunne blive bedre, må vi hele tiden evaluere. Derfor stiles der efter at der hvert halvår evalueres. Evalueringen skal afleveres skriftligt, senest 30. december og 30. juni, til styregruppen, som så indkalder de relevante personer til evalueringsmøde.

- Styregruppen orienteres om spillere der skal i forløb i andre klubber
- Styregruppen kontaktes når der er spillere som tænker på at skifte klub
- Årgangene tilknyttes en kontaktperson fra styregruppen
- Personen fra styregruppen fremlægger skriftlig evaluering
- Eventuelle konflikter på årgangene, forsøges løst internt ellers kontaktes styregruppe
- Spillere der spiller en årgang op. Bliver en del af deres årgang ved sammenlægning
- Alle spillere i årgangen tilbydes de samme muligheder uanset niveau.

  • Samarbejdet skal tilgodese alle spillere. Der vil dog være niveau- og ambitionsforskelle, som også skal imødekommes. Udgangspunktet er dog at alle tilbydes de samme muligheder, såfremt trænerne på alle hold kan og vil deltage ligeligt.
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik, så vi kan forbedre det både for dig og for andre. Vi benytter trafikanalyseværktøjet fra Google Analytics til at følge de besøgendes brug af siderne. For at kunne genkende tilbagevende besøgende, anvendes en cookie med unikt ID. Oplysningerne gemmes på Googles servere, og benyttes til at lave rapporter om brugen hjemmesiden. Denne information deles med tredjepart. Læs mere om cookies.